Amics de la Massana

RETRATS SOCIS: AGUSTÍ MASSANA

AGUSTÍ MASSANA I PUJOL (1855-1921) fou fill d’Agustí Massana i Riera (pastisser natural de Berga) i de Maria Pilar Pujol i Bausis (de la Fàbrica Pujol i Bausis, una de les productores ceràmiques més importants).

Home molt delicat de salut i de caràcter tímid i introspectiu, no va continuar en el món de la pastisseria del pare (famós establiment al carrer Ferran de Barcelona), però si va tenir una habilitat notable en el món de les finances, així com fou un apassionat col·leccionista. Reuní una important biblioteca amb uns 6.000 volums i una quantitat nombrosa de gravats sobre indumentària i arts sumptuàries que, quan va morir, va donar a la ciutat, col·lecció ubicada actualment a la Casa de l’Ardiaca. Fruit del seu llegat fou la creació d’un premi per a obres dedicades a la indumentària o sobre iconografia catalana, així com l’Escola Massana, per a l’estudi dels oficis artístics, seguint el seu mandat testamentari: “Lega, por último, a la Ciudad de Barcelona y, en representación de la misma a su Excelentísimo Ayuntamiento, quinientas mil pesetas en mil obligaciones de la Deuda Municipal, para la creación de una Escuela de Bellas Artes aplicadas a la Indumentaria y Artes Suntuarias…